Wachttijd

Zo snel mogelijk van dienst

Uw Psychiater streeft ernaar om cliënten met een hulpvraag zo snel mogelijk van dienst te zijn. We houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de agenda van de cliënt. Daarbij wordt er rekening gehouden met de urgentie van de zorgvraag.

Uw Psychiater heeft geen onderscheid in wachttijden per diagnose of productgroepDe genoemde wachttijden gelden daarom op alle diagnosegroepen welke Uw Psychiater behandeld. In zowel de generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ: angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressieve stoornissen, aandacht tekort en gedragsstoornissen/ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, autismespectrumstoornissen/pervasieve stoornissen, somatoforme stoornissen, behandeling kort, overige stoornissen in de kindertijd, restgroep diagnoses en diagnostiek.

Bij aanmelding wordt er direct een afspraak gemaakt. Je weet daarom precies waar je aan toe bent.

Uw Psychiater hanteert de landelijke vastgestelde normen, de zogenoemde treeknormen, die beschrijven wat maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor de geestelijke gezondheidszorg.

Uw Psychiater Volwassenen en Ouderen: 6 weken

Treeknorm (maximaal aanvaardbaar): 4 weken

1De getoonde wachttijden zijn 06-02-2020 voor het laatst geactualiseerd (peildatum). De werkelijke wachttijden kunnen verschillen van bovengenoemde wachttijden.

Informatie betreffende het CoronavirusVoorzorgsmaatregelen m.b.t. COVID-19

Geachte heer/mevrouw,

 

Vanaf 11 mei gaat de praktijk weer open voor behandeling.

U bent dan weer welkom, wel binnen de vigerende regels met betrekking tot corona uit voorzorg voor uw en onze veiligheid.

Enkele behandelaren blijven ook dan nog vanuit huis werken. Uw eigen behandelaar zal u zelf nog informeren of diens behandelingen op de praktijk plaatsvinden of voorlopig nog via videobellen.

Er zijn een aantal regels opgesteld over hoe het gedrag aan te passen in het coronatijdperk. Die hangen ook op de voordeur van de praktijk.

Lees deze goed door en pas ze consequent toe.

Mochten de regels aanpassing behoeven, dan wordt u daar ook opnieuw over geïnformeerd.

 

Indien u onder een risicogroep valt of gezondheidsklachten heeft en het voor u niet duidelijk is of uw komst naar de praktijk mogelijk is, neem dan contact op met het secretariaat of uw behandelaar.

 

Met vriendelijke groet namens de collegae van Busard & Partners,

Bert Busard